Disclaimer

Disclaimer!


Emerald Guardians  publiceert alle artikelen, afbeeldingen en audiobestanden onder de Creative Commons License, wij verstaan hieronder dat zowel de artikelen, afbeeldingen en audiobestanden met kennisgeving aan de redactie kunnen worden overgenomen. Ook is het toegestaan artikelen, afbeeldingen en audiobestanden over te nemen mits de auteur en de website genoemd worden.

Door materiaal in te sturen ter publicatie onderschrijft u daarmee de bovenstaande visie en verleent u Emerald Guardians &  Co gebruiksrechten zonder dat enige tegenprestatie verschuldigd is, anders dan het vermelden van de juiste bron.


Gebruik van deze websites

De artikelen, afbeeldingen, audiobestanden, software en overige informatie op Emerald Guardians &  Co is bedoeld als algemene informatiebron voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

De aangeboden artikelen, afbeeldingen en audiobestanden dienen niet ter vervanging van enig advies. Wanneer u zonder bevestiging of aanvullend advies de inhoud van de artikelen, afbeeldingen en audiobestanden volgt dan doet u dit geheel naar eigen inzicht en op eigen rekening & risico.Emerald Guardians &  Co kan daarin géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Emerald Guardians &  Co betracht zorgvuldigheid in acht te nemen bij het verzamelen van gegevens, gebruikmaken van haar bronnen, samenstellen en onderhouden van haar websites. Desondanks kunnen we niet 100% instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De websites worden beheert en onderhouden vanuit Nederland. Hoe en op welke wijze de aangeboden artikelen, afbeeldingen en audiobestanden geschikt worden gebruikt in het buitenland staat Emerald Guardians &  Co niet voor in. Evenmin kunnen we niet garanderen dat de websites zonder fouten dan wel ononderbroken functioneren. Iedere vorm van gebruik dat (mede)bezoekers stoort, het (in)directe functioneren van de websites in gevaar brengt of dat de artikelen, afbeeldingen en audiobestanden en de onderliggende software schaadt is NIET toegestaan.

Wie host de videobestanden op platform Emerald Guardians &  Co?

Geen van de video inhoud worden gehost op deze site. Alle video bestanden zijn ingebed van andere sites zoals GoogleVideo, YouTube, MegaVideo, Youku enz. Daarom, heeft platform Legionnaires Awaken geen controle over de auteursrechtelijke kwesties van de streaming media.
Alle kwesties met betrekking tot schendingen van het auteursrecht moeten gericht zijn naar de sites waar het materiaal gehost is.

De eigenaar van deze site kan niet weten welke documentaires e.d. wel of niet beschikbaar zijn gesteld voor het publieke domein, bestanden die zijn geüpload naar bv YouTube door derden en het auteursrecht schenden zullen wij naar vermelding direct verwijderen. De auteursrechthebbende moet in het geval van een vermeend juridisch conflict contact opnemen met de bron van het desbetreffende bestand.

Informatie producten en diensten van derden
Het kan voorkomen dat op de websites verwezen wordt naar producten, diensten en informatie welke aangeboden wordt door derden. Wij willen onze bezoekers erop wijzen dat deze derden niet door ons zijn beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Gebruik maken van deze diensten, producten of informatie zien wij als een overeenkomst tussen de bezoeker en de derden en valt buiten het bereik van onze aansprakelijkheid. Zonder verificatie of nader advies gebruik maken van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u voor eigen rekening en risico.


Online communicatie
Reguliere email berichten kunt u richten aan de redactie van Emerald Guardians &  Co. In verband met de risico’s van onderscheppen en manipuleren van email verkeer adviseren wij u géén geheime of anderszins gevoelige informatie per mail aan te bieden. Wanneer u dat wel doet accepteert u het risico van onderschepping en manipulatie door derden. Wij adviseren u in die gevallen via skype met ons contact op te nemen dan wel per mail redactie@Email  voor een uitnodiging tot contact via skype.
Uitsluiting van aansprakelijkheid


Emerald Guardians &  Co aanvaard géén aansprakelijkheid met betrekking tot de volgende zaken:
(1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze websites, (2) de informatie die op of via deze websites ter beschikking wordt gesteld, (3) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via deze websites of per e-mail aan Legionnaires Awaken.org / thegatekeeperxix.wordpress.com wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (4) het verlies van gegevens, (5) downloaden of gebruik van software die via deze websites beschikbaar wordt gesteld, of (6) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze websites. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van het kernteam van Emerald Guardians &  Co.

Toepasselijk recht
Deze websites en alle op deze websites gepubliceerde en uitgezonden informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze websites en de daarop gepubliceerde en uitgezonden informatie ontstaan.


Wijzigingen
Emerald Guardians &  Cobehouden zich het recht voor om de informatie op deze websites (inclusief de tekst van deze disclaimer) ten allen tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer, huisregels en privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Privacy statement
Emerald Guardians &  Coverzamelt niet specifiek gegevens van haar bezoekers. Wat wij tegenkomen in onze statistieken zijn de volgende gegevens:
Welk besturingssysteem u gebruikt, denk aan MS Windows, Apple of Linux.
Met welke browser u ons bezoekt, denk aan Internet Explorer, Chroom, Opera, Safari of Firefox.
In welke schermresolutie u Emerald Guardians weergegeven krijgt, 1200×1600, 1280×1024 of 1024×768.

Ook zien wij de ip adressen maar niet wie (de persoon of adres).
Wij stellen onze statistiek gegevens NIET beschikbaar aan derden of aan commerciële partijen.
Evenmin verkopen we e-mail of andere gegevens. Uw aanmelding om berichten te ontvangen is puur bedoeld voor het ontvangen van onze emails. Zo ook het inloggen in de chat om te kunnen chatten en het reageren op de site om uw mening te kunnen achter laten.

Adverteren
Adverteren op Emerald Guardians  geschied alleen na overleg of op onze uitnodiging. We willen hiermee voorkomen dat we benaderd worden door bedrijven wiens producten niet passen bij de inhoud van de sites.

~

 Freedom Teachings = *Not intended to Diagnose, Treat, or Cure Dis-ease or Illness, nor is it to be presented or construed,
in any way, as a substitute for Professional Medical, Surgical or Psychiatric Care or Treatment.
  


~

Geen van de bestanden / foto's hier getoond zijn eigenlijk op deze server gehost. De links worden uitsluitend geleverd door de gebruikers van deze site. Deze bestanden zijn bedoeld voor de distributie van reservekopieën. Door het downloaden van een bestand, wordt u beweren dat u eigenaar het originele bestand. De beheerders van deze site houdt GEEN VERANTWOORDELIJKHEID als deze bestanden worden misbruikt op enigerlei wijze en kan niet verantwoordelijk voor wat zijn gebruikers posten, of enige andere acties van te worden vastgesteld.

~


De maker van deze bijzondere site / ftp of de ISP (en) hosting elke inhoud van deze site nemen geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop u gebruik maken van de informatie die op deze site / ftp.These bestanden en alles wat op deze site zijn hier voor prive-doeleinden en mag niet worden gedownload of wat dan ook bekeken. Als u verbonden zijn met een regering of een anti-piraterij groep of een andere verwante groep of formeel een werknemer van een, kun je niet deze website in te voeren, heeft geen toegang tot een van haar files.All de objecten op deze site zijn prive-eigendom en zijn niet bedoeld om te bekijken of een andere purposes.If u deze site in te voeren die u niet akkoord te gaan met deze voorwaarden en overtreedt u code 431.322.12 van de Internet Privacy Act ondertekend door Bill Clinton in 1995 en dat betekent dat u kunt ‘t bedreigen onze ISP (s) of een persoon (s) of het bedrijf het opslaan van deze bestanden, kan niet vervolgen een persoon (s) aangesloten bij deze pagina die familie, vrienden inviduals die lopen of voer deze web site.No uit wat omvat u-u is meegedeeld. ondertekend Emerald Guardians

~

Deze website en de bijbehorende Facebook-pagina zijn onafhankelijk eigendom van en wordt geëxploiteerd onder de Auteurswet Fair Use Voorzieningen voor niet-commerciële en educatieve doeleinden. Ze zijn niet aangesloten bij, bewaakt, of langs onderschreven Adashi MCEO, L.L.C., Azurite Press, Inc., ARhAyas Productions AMCC-MCEO, L.L.C., of hun respectieve vertegenwoordigers.No comments:

Post a Comment