Showing posts with label Janosh. Show all posts
Showing posts with label Janosh. Show all posts

Friday, December 21, 2012

Pick a card - I Did. - Doorbraak/Breakthrough


<strong>Doorbraak</strong>

Doorbraak

Ken je dat moment: je hebt bijna iets in jezelf overwonnen, bent bijna in een nieuwe levensfase gekomen of je staat op het punt een belangrijke beslissing te nemen? Toch houdt iets je tegen, alsof je aan een soort elastiek vastzit. Je gaat vooruit, maar wordt  tegelijkertijd teruggetrokken richting oude emoties, patronen en valkuilen. Frustrerend! Toch is dit niet het moment om stil te gaan staan en alles opnieuw te analyseren. Je moet doorzetten om zonder angst in je nieuwe werkelijkheid te stappen. Trek dat elastiek kapot; je bent er bijna! De frequentie van Doorbraak kan je net dat duwtje geven om de laatste, vaak zware, loodjes om te zetten in een uitdaging.


Breakthrough


Do you know that moment: you have almost anything in yourself overcome, are almost in a new life phase or you are about to take an important decision? Yet something you against, as if you were a kind of elastic stuck. You go forward, but at the same time pulled out old emotions, patterns and direction pitfalls. Frustrating! Yet this is not the time to quiet to stand and to analyze everything again. You need perseverance without fear in your new reality. Trek that elastic broken; you're almost there! The frequency of breakthrough can give you just that last nudge, often heavy, plumbs to convert it into a challenge.

http://www.janosh.com/nl/free/pickacard


2